Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2015

Mindestlohn-Infos auf Polnisch und Tschechisch

Wichtige Infos zum gesetzlichen Mindestlohn bietet der DGB für Beschäftigte aus Polen und Tschechien jetzt zum Download auch in ihren jeweiligen Landessprachen an.

Umrisse Polen, Tschechien, jeweils in Landesfarben

Colourbox

Neben Antworten auf grundsätzliche Fragen zum Mindestlohn-Gesetz erklären die Informationen für polnische und tschechische Beschäftigte auch spezielle Themen:

  • Wie sieht es mit dem Mindestlohn für entsandte Beschäftigte aus?
  • Müssen auch ausländische Arbeitgeber den Mindestlohn zahlen?
  • Kann der Arbeitgeber Kosten für Unterbringung und Verpflegung mit dem Mindestlohn verrechnen?
  • Gilt der Mindestlohn auch für Saisonarbeiter und Erntehelfer?

Die DGB-Mindestlohn-Hotline bietet außerdem ab 2. Januar 2015 auch Ansprechpartner in mehreren mittel- und osteuropäischen Sprachen, darunter Polnisch.


In gedruckter Form können die Broschüren sie beim DGB-Bezirk Sachsen (Mail an anna.bernstorf@dgb.de) oder bei den DGB-Regionsgeschäftsstellen des DGB-Bezirks Sachsen bestellt werden http://sachsen.dgb.de/uber-uns/regionen


Niemcy mają płacę minimalną – informacje dla zatrudnionych z Polski i Czech

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę.

Aby pracownicy z Polski i Czech byli poinformowani o swoich prawach, DGB Region Saksonia w ramach EURES-TriRegio wydała broszurę w języki polskim, niemieckim i czeskim. Ustawowa płaca minimalna oraz wiążące branżowe płace minimalne przysługują zarówno zagranicznym, jak też niemieckim zatrudnionym pracującym w Niemczech. Dotyczy to zarówno zatrudnionych przez pracodawców z Niemiec, jak też przez pracodawców z zagranicy.

Obok ustawowej płacy minimalnej nadal obowiązują branżowe płace minimalne uznane za powszechnie obowiązujące, które z reguły wynoszą ponad 8,50 euro, ale mogą wynosić też mniej. Najpóźniej w 2017 r. również branżowe płace minimalne muszą mieć wysokość co najmniej 8,50 euro za godzinę.

Wyjątki od płacy minimalnej istnieją jeszcze dla młodzieży, praktykantów, uczniów zawodu etc.

Broszura zawiera istotne pytania i odpowiedzi dla zatrudnionych z Polski i Czech na temat wysokości, wypłaty i możliwości jej zaskarżenia, na temat wyjątków dla pewnych grup oraz wysokości branżowych płac minimalnych.

Broszurę pobrać można pod adresem www.sachsen.dgb.de. W formie drukowanej można ją zamówić w DGB Region Saksonia anna.bernstorf@dgb.de lub w biurach regionalnych DGB.


Situace v Německu po zavedení zákonné minimální mzdy – informace pro zaměstnance z České republika a Polska

Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu.

Aby byla zajištěna informovanost zaměstnanců z České republiky a Polska o tom, na co mají nárok, rozhodl se Obvod DGB Sasko publikovat v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio brožuru s informacemi v německém, českém a polském jazyce. Nárok na zákonnou minimální mzdu či na závaznou odvětvovou minimální mzdu mají jak zahraniční, tak i němečtí zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa. Platí to nejen pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má sídlo v Německu, ale také pro zaměstnance pracující pro zahraniční zaměstnavatele.

Vedle zákonné minimální mzdy jsou i nadále v platnosti a účinnosti závazné odvětvové minimální mzdy založené na kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena vyhláškou také na ostatní zaměstnavatele v daném odvětví. Úroveň odměňování sjednaná v těchto kolektivních smlouvách je zpravidla vyšší než 8,50 eur, ale v některých odvětvích může být i pod touto hranicí. Nicméně nejpozději od roku 2017 musí i výše odvětvových minimální mezd činit nejméně 8,50 eur za hodinu.

Výjimky ze zákonné minimální mzdy zatím platí pro mladistvé, praktikanty/stážisty, učně atd.

Brožura obsahuje nejdůležitější otázky a odpovědi pro zaměstnance z České republiky a Polska ohledně výše, výplaty a soudní vymahatelnosti zákonné minimální mzdy, ale i o výjimkách vztahujících se na určité skupiny pracovníků a o výši odvětvových minimálních mezd. Brožura je k dispozici ke stažení na adrese www.sachsen.dgb.de. V tištěné podobě si ji můžete objednat u Obvodu DGB Sasko na adrese anna.bernstorf@dgb.de anebo v jednotlivých regionálních kancelářích DGB.

 


Nach oben

Mindestlohn-Hotline ab 2. Januar

Logo Mindestlohn Dran bleiben
DGB
DGB und ZD­H: Ge­mein­sa­me Er­klä­rung für Rech­te ent­sand­ter Be­schäf­tig­ter in Eu­ro­pa
Symbolfoto ArbeitnehmerInnen in Europa Grundrechte
DGB/Simone M. Neumann
Faire Wettbewerbsbedingungen und eine Verbesserung der Situation entsandter Beschäftigter auf europäischer Ebene – das fordern DGB und ZDH in einer gemeinsamen Erklärung. Derzeit verhandeln Europäischer Rat, EU-Kommission und EU-Parlament über die Richtlinie zur Entsendung von Arbeitnehmern in Brüssel.
weiterlesen …

Newslet­ter
Anzeige eines Newsletteranzeige in Outlook
DGB
Bestellen Sie die Newsletter des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten