Deutscher Gewerkschaftsbund

03.02.2015
Mindestlohn-Infos auf Türkisch

ASGARİ YASASININ BENİM İÇİN ANLAMI NEDİR?

Asgari Ücert Yasasıyla ilgili en önemli sorular ve cevapları

Ocak 2015`ten itibaren bütün çalışanlar brüt olarak asgari 8,50 Avro saat ücreti alacaktır. Fakat 2017`nin sonuna kadar bazı branşlarda geciş dönemleri öngörülmektedir.

Deutsche und türkische Flagge in angedeuteten Bildschirmen

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum deutschen Mindestlohn auf Türkisch Colourbox

1. Asgari Ücret ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek ve ne kadar olacak?

Ocak 2015`ten itibaren bütün çalışanlar brüt olarak asgari 8,50 Avro saat ücreti alacaktır. Fakat 2017`nin sonuna kadar bazı branşlarda geciş dönemleri öngörülmektedir.  Fakat bu branşlardada 1.1.2017`den itibaren 8,50 Avro asgari ücret ödenmek zorundadır.

Bazı branşlarda (örneğin inşaat sektöründe olduğu gibi) halihazırda genel geçerliliğe sahib ve de 8,50 Avrodan yüksek olan asgari ücretlerde bir değişiklik olmayacaktır.

Belirlenen ücretin 8,50 Avro`dan yüksek olması şartı ile, toplu iş sözleşmesine bağlı olan çalışanlar ve işverenler için toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücretler geçerli kalacaktır.

2. Kimler asgari ücret kuralının dışında kalıyor?

Reşit olmayan kişiler yasal asgari ücret kuralının dışında kalıyorlar.

Bir çıraklık ve meslek öğrenimi dahilinde öngörülen veya bir mesleğe giriş amacıyla yapılan yada üniversite eğitimi içinde zorunlu kılınan stajlar asgari ücret uygulamasının dışında kalıyorlar.

Meslek ya da üniversite eğitiminden önce, mesleki yönelimini bulmak için kendi insiyatifi ile staj yapanlar, eğer sözkonusu staj üç aydan fazla sürüyorsa, ilk staj gününden itibaren asgari ücret alma hakkını kazanırlar.

Kendi insiyatifi ile üç aya kadar olan oryantasyon stajları ve de bir meslek/ çıraklık eğitimi yada üniversite öğrenimi içinde zorunlu olan stajlar asgari ücret kuralının dışında kalırlar.

Fakat bütün stajlar için bundan böyle işveren tarafından staj sözleşmesinin kapsamı, özellikle de staj egitiminin içeriği ve amaçları yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

En azından bir yıldan beri Federal İş Ajansında veya İşsizlık Parası II Merkezinde (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter) kayıtlı bulunanlar, ancak yeni bir işe başladıktan altı ay sonra, asgari ücret alma hakkına sahib olurlar.

3. Hangi branşlar 2016`ya kadar yasal asgari saat ücretin altında ödenme yapabilirler?

2015 ve 2016 yılları arasında öngörülen geciş döneminde, işverenler sadece, bazı sektörlerde 8,50 Avronun altında ödeme yapabilir, eğer bu konu bir toplu iş sözleşmesi ile genel bağlayıcı bir kural olarak belirlendi ise. Genel bağlayıcılık ne anlama geliyor? Bu toplu iş sözleşmeleri tüm çalışanlar için bulundukları branşın, kişiyi istihdam eden iş yeri sözkonusu toplu iş sözleşmesini imzalamasada geçerlidir. Bu şekilde 8,50 Avronun altında bulunan toplu iş sözleşmeleri, örneğin kuaförlerde, et endüstrisinde, çiftçilik, orman, bahçecilik sektöründe çalışanlar için mevcuttur.

4. Hangi istisnai düzenlemeler gazete dağıtıcıları için geçerlidir?

Gazete dağıtımı için bir basamak kuralı öngörülmütür: 1 Ocak 2015`ten itibaren en düşük 6,38 Avro, 1 Ocak 2016 dan itibaren 7,23 Avro ve 2017 den itibaren 8,50 Avro saat ücreti alacaklardır. Gazete dağıtıcılarının hizmeti sıklıkla götürü ücret usulüyle ödenmektedir. Bu nedenle işveren bir saat içinde kaç tane gazetenin dağtılması gerektigini belirlemek zorundadır. Sadece gazete değilde, aynı zamanda reklam broşürleri ya da mektup dağıtımı yapıyorlar ise, asgari saat ücretini tam olarak almaya hak kazanırlar.

5. Hangi istisnai düzenlemeler sezon çalışanları için geçerlidir?

Örneğin otel, tarım ve gastronomi gibi sektörlerde sezonluk ve vadeli işlerde çalışanlar da asgari ücret alırlar. Böyle bir işte 70 günden az çalışanlar asgari ücret alsalar bile sosyal- emeklilik- ve işsizlik sigortaları ödenmez. Bu son kural ancak mesleği gereği sürekli değil de, sadece arada sırada bu şekilde çalışanlar ve de 450 Avrodan az kazananlar için geçerlidir. Başka bir deyişle bu sezonluk iş kişinin temel geçim kaynağı olmamalıdır. Bu yüzdende örneğin işsizler bu istisnadan yararlanamazlar.

Bu 70 gün kuralı sadece 2018`in sonuna kadar geçerlidir. Bu zaman sınırı daha sonra 50 güne düşecektir. Dikkat! İşverenler asgari ücretten yemek, barınma gibi masrafları aşırıya kaçmamak şartı ile düşebilirler. Bunun ne anlama geldiğini ilgili bakanlık ayrıca bir kurala bağlayacaktır.

6. Asgari ücret yabancı çalışanlar içide geçerli midir?

Evet, Almanya`da bütün çalışanlar 2015`ten itibaren 8,50 Avro asgari ücrete tabidir. Bu asgari ücret kuralı, çalışanlar Alman vatandaşı olmasa da veya çalıştıkları firma yabancı bir ülkeye ait olsa bile, değişmez.

7. Asgari ücret gönülüler için de geçerli midir?

Hayır, gönüllük (isteğe bağlı olarak) gelir elde etmek amacı gütmeden, çalışmak anlamına gelir. Fakat birçok gönüllü çalışanlar “masraf ödeneği“ adı altında (Aufwandsentschädigung) ücret alırlar ama burada asgari ücret kuralı geçerli değildir.

Uyarı: Bazı işverenler asgari ücreti ödemek zorunda kalmamak ve böylece bazı vergilerden ve sosyal sigorta ödemelerinden ve de diğer iş hukukundan kaynaklanan sorumluklarından muaf olmak için, normal bir işi gönüllü bir işmiş gibi gösterme eğilimine girebilirler.

8. Küçük iş (Minijob) sahiblerinin de asgari ücrete hakları var mıdır?

Evet, küçük iş sahibi reşitler de (ayda 450 Avroya kadar) yani 8.50 Avro saat ücreti alma hakkına sahiptirler. Küçük iş sahiblerine aylıkları brüt ödenir. (Brüt maaşları ile net maaşları aynıdır). Bu kural yüksek saat ücretlerinde değiştirmez.

Sosyal sigorta ödemelerini ve de standart vergileri işveren üstlenir. Bu kural

yasalarla berlirlenmiştir ve küçük iş sahibi kişi, sosyal sigorta primini kendisi ödeyen

iş yerindeki diğer çalışanlardan net olarak daha yüksek maaş alsa

bile geçerlidir. Sosyal sigortanın ödenmesi küçük iş sahibinin elde etmediği bazı haklar doğurur. Yani küçük iş sahibleri bundan böyle en fazla ayda 52 saat çalışabileceklerdir. Daha fazla çalışmaları halinde yaptıkları iş için sosyal sigorta primlerinin ödenmesi zorunlu hale gelecektir. 

9. Yeni yasal asgari ücret kamu ihalelerindeki daha yüksek oan asgari ücretleri ortadan kaldırıyor mu?

Hayır. Bazı eyaletlerde devlet eliyle verilen ihalelerde bu ücretlendirmeler 8.50 Avrodan daha yüksek ise bundan sonrada geçerlidir ve daha da yükselebilirler.

10. İşletmelerin asgari ücret ödedikleri nasıl kontrol edilecek?

Bunun için Gümrük İşleri bünyesinde bulunan Finanz ve Kaçak İş Kontrol Dairesi (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS) yetkilidir. Bu daire zaten çeşitli branşlar için şimdiye kadar geçerli olan asgari ücretlere uyulup uyulmadığını kontrol etmekteydi. Yeni asgari ücertin kontrolü amacıyla bu dairedeki personal sayısı 1600 kişi arttırılacaktır. Ayrıca asgari ücretin uygulamasını işletme içindeki işçi temsilcilikleri de (Betriebsräte) takip edeceklerdir.

11. Asgari ücret ne zaman yükseltilecek ve bunun için kim yetkilidir?

Bir asgari ücret komisyonu her iki yılda bir asgari ücretin zammı konusunu görüşecek. Zammı belirlerken son iki yıldaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen ücretlerin gelişimini göz önünde bulunduracaktır. Bu  komisyon çalışanlardan ve işverenlerden ve de danışman konumundaki bilimsel bilirkişilerden oluşacaktır. Sonuç itibariyle komisyonun zam konusundaki uzlaşısının yürülüğe konulup yada konulmamasına hükümet karar verecektir. Komisyon ilk olarak 2016`da 2017`den itibaren yapılması gereken zammı görüşmek için toplanacaktır.

12. Eğer işveren asgari ücreti ödemek istemezse ne yapmalı?

Herkes asgari ücret kuralına uymak zorundadır. Aksi halde 500 000 Avroya kadar varan cezası vardır. Herkes çalıştığı işletmede asgari ücret kuralına dayanarak bunun kendilerine ödenmesi konusunda ısrar edebilir.

Eğer işveren direnirse her mağdur kendi adına asgari ücretin kendisine ödenmesi için dava açabilir. Bu dava 3 yıl geriye dönük olarak da açılabilir. Sendika üyeleri üye oldukları sendikadan ücretsiz hukuksal danışmanlık alabilirler. Buna hukuksal korunma da dahildir (Rechtschutz). 

Danışma ihtiyacı durumunda: Sendikaların üyeleri ihtiyaç halinde, bulundukları yerdeki sendika şubelerinden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Sendika üyesi olmayanlar acele etmeliler: Birlikte haklarımızı savunalım!


Nach oben
Min­dest­lohn: Ant­wor­ten auf die wich­tigs­ten Fra­gen
DGB Mindestlohn Logo
DGB
Ihr Arbeitgeber zahlt nicht den gesetzlichen Mindestlohn, obwohl er Ihnen zusteht? Sie wollen wissen, ob der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro für Sie gilt oder nicht? Erste Infos gibt's in unseren FAQs zum Thema Mindestlohn.
zur Webseite …

Min­dest­lohn-In­fos auf Pol­nisch und Tsche­chisch
Colourbox
Wichtige Infos zum gesetzlichen Mindestlohn bietet der DGB für Beschäftigte aus Polen und Tschechien jetzt zum Download auch in ihren jeweiligen Landessprachen an.
weiterlesen …

The new Ger­man mi­ni­mum wa­ge law
Colourbox
In principle all workers and employees in Germany will receive an hourly minimum of €8.84 gross from January 2017. But some groups of employees are excluded from the new minimum wage law – and there are some other special rules. Here you can find the most important questions and answers about the new German minimum wage law.
weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten