Deutscher Gewerkschaftsbund

19.06.2023
Порадник

Біженці з України й права працівників

Що потрібно знати для успішної роботи в Німеччині

Які права мають біженці з України, які хочуть працювати в Німеччині? Тут ви знайдете найважливішу інформацію, наприклад, про дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis), «фіктивний дозвіл на перебування» (Fiktionsbescheinigung) або про страхування від нещасних випадків. Наша 35-сторінкова брошура німецькою та українською мовами містить ще більше інформації.

Права біженців з України на роботу: найважливіша інформація

Посвідка на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування

Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, члени їхніх сімей, а також певні категорії громадян третіх країн, крім України (див. Брошура п. 2.3), які були переміщені з України, мають право на так званий тимчасовий захист відповідно до § 24 Закону про перебування.

Якщо ви подали заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування до міграційної служби за місцем проживання, то, як правило, спочатку ви отримаєте так звану тимчасову довідку відповідно до § 81, п. 3, речення 1 Закону про перебування («Довідка про клопотання біженців з України про надання тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування»).

Що таке «фіктивний дозвіл на перебування» ("Fiktionsbescheinigung")?

Тимчасова довідка – це документ, який видається після подачі заяви на отримання посвідки на проживання й підтверджує право на проживання до прийняття остаточного рішення про видачу посвідки на проживання. Ця довідка дійсна до моменту прийняття остаточного рішення.

 • Тимчасова довідка повинна містити примітку: «Трудова діяльність дозволена».
 • Це означає, що така довідка дає вам право влаштуватися на роботу або займатися самостійною трудовою діяльністю. Додатковий дозвіл на здійснення трудової діяльності не потрібен.
 • Згода Федеральної служби зайнятості на здійснення трудової діяльності не вимагається.

Члени сім'ї, на яких поширюється дія тимчасової довідки, також мають право на працевлаштування.

Посвідка на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування спочатку видається лише на 2 роки. Ця посвідка дає право на працевлаштування, здобуття вищої або професійно-технічної освіти. При цьому не має значення, що термін її дії становить лише 2 роки. Ви також можете здобувати професійно-технічну або вищу освіту, навіть якщо тривалість навчання перевищує 2 роки.

Важлива примітка: ви не зобов'язані подавати заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування. Можливо, вам доречніше
отримати посвідку на проживання з іншою метою, наприклад для навчання або трудової діяльності. Перед подачею заяви зверніться за порадою до консультаційного центру з питань перебування:

https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/

Зайнятість з обов'язковою сплатою внесків на соціальне страхування

Робота, яка здійснюється відповідно до вказівок роботодавця з інтеграцією в його робочу структуру й приносить щомісячний валовий дохід у розмірі понад 520 євро, передбачає обов'язкову сплату внесків на соціальне страхування. Це означає, що внески на соціальне страхування вираховуються з валової заробітної плати. Роботодавець додатково сплачує таку ж саму суму, яка вираховується з вашої заробітної плати.

Що входить до соціального забезпечення?

Соціальне забезпечення включає в себе: медичне страхування, страхування від нещасних випадків, пенсійне страхування, страхування на випадок потреби в догляді й страхування на випадок безробіття. Натомість працівники отримують страхові виплати, наприклад допомогу у випадку тимчасової непрацездатності, допомогу по безробіттю при втраті роботи, виплати після нещасних випадків на виробництві й у разі професійних захворювань, пенсії за віком і при частковій втраті працездатності.

 • Медичне страхування: страхування від наслідків хвороби й у зв'язку з вагітністю та доглядом за дитиною. У разі хвороби медичне страхування покриває, зокрема, витрати на лікування й компенсує втрату заробітної плати.
 • Страхування на випадок потреби в догляді: страхування від наслідків необхідності довготривалого догляду. При настанні страхового випадку витрати на догляд у домашніх або стаціонарних умовах відшкодовуються повністю або частково.
 • Страхування від нещасних випадків: страхування від наслідків нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань. При настанні страхового випадку покриваються, зокрема, витрати на медичну й професійну реабілітацію, виплачується пенсія по інвалідності або в зв'язку з втратою годувальника.
 • Пенсійне страхування: страхування від наслідків втрати працездатності й для забезпечення засобів до існування в пенсійному віці. При настанні страхового випадку виплачуються пенсія за віком, пенсія в зв'язку з частковою втратою працездатності, допомога на реабілітацію й пенсія в зв'язку з втратою годувальника.
 • Страхування на випадок безробіття: страхування на випадок втрати роботи. При настанні страхового випадку виплачується допомога по безробіттю й забезпечується сприяння в пошуку роботи.

Внески на соціальне страхування стягуються через вашу лікарняну касу. Якщо ви вже є членом лікарняної каси, повідомте про це свого роботодавця. Кожен працівник може вільно обирати лікарняну касу. Існує багато різних лікарняних кас, чиї послуги можуть частково відрізнятися. Роботодавець повідомляє лікарняну касу про укладений з вами трудовий договір.

Після реєстрації в системі соціального страхування ви отримаєте картку соціального страхування з номером соціального страхування й вашим іменем і прізвищем, яку необхідно дбайливо зберігати. Присвоєний вам номер зберігається, навіть якщо ви змінюєте роботодавця. Деякі роботодавці відмовляють у виплаті заробітної плати на підставі того, що ви не надали номер соціального страхування. Це неправильно! Роботодавець зобов'язаний зареєструвати вас у системі пенсійного страхування. Якщо він цього не робить, зверніться до профспілки або консультаційного центру.

Якщо у вас виникли запитання, ви можете звернутися безпосередньо до Фонду пенсійного страхування Німеччини (телефон гарячої лінії 0800 10004800).

Трудовий договір

Дійсний трудовий договір не обов'язково повинен бути складений у письмовій формі!

Зазвичай письмовий трудовий договір підписується перед початком трудових відносин. Трудові відносини можуть бути оформлені й в усній формі, однак істотні умови договору повинні бути викладені в письмовій формі, підписані роботодавцем і вручені працівнику.

Усний трудовий договір має юридичну силу. Однак роботодавець у будь-якому випадку повинен надати вам інформацію про роботу, як-от: характер роботи, щоденна тривалість робочого часу, розмір заробітної плати. Ви маєте право на письмове підтвердження (доказ) ваших умов праці.

Порада: у будь-якому випадку вимагайте укладання письмового трудового договору! Попросіть вручити вам примірник підписаного договору! Роботодавець, який вчасно не передає трудовий договір працівнику, вчиняє адміністративне правопорушення, що тягне за собою штраф на суму до двох тисяч євро.

Що має бути в трудовому договорі?

У трудовому договорі має бути зазначено наступне:

 1. Назва й адреса роботодавця, ім'я та адреса працівника
 2. Початок і тривалість роботи
 3. Дата закінчення або передбачувана тривалість трудових відносин у випадку строкових трудових відносин
 4. Характер роботи й опис ваших обов'язків
 5. Місце роботи
 6. Тривалість випробувального терміну
 7. Структура й розмір оплати праці (переважно валова заробітна плата), винагорода за понаднормову роботу, надбавки, доплати, премії й спеціальні виплати
 8. Термін і спосіб оплати
 9. Робочий час, перерви й періоди відпочинку, особливості позмінного графіку
 10. Організація понаднормової роботи
 11. Додаткова інформація про роботу за викликом
 12. Відпустка
 13. Процедура звільнення, принаймні вимога щодо письмової форми й строки повідомлення про звільнення, а також строк для оскарження звільнення
 14. Інформація про пенсійний фонд у випадку корпоративного пенсійного забезпечення
 15. Посилання на чинні колективні трудові договори або інші угоди, які застосовуються до трудових відносин
 16. Право на подальше навчання

Роботодавець зобов'язаний надати вам інформацію за п. 1, 7, 8 і 9 не пізніше першого дня роботи, за п. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 не пізніше сьомого календарного дня після початку роботи, а за рештою пунктів – не пізніше одного місяця після початку роботи.

Часто трудовий договір регулює й інші питання. Роботодавець не зобов'язаний перекладати трудовий договір на англійську або вашу рідну мову. Виняток становлять працівники агентств із позики персоналу: вони отримують трудовий договір рідною мовою на вимогу.

Порада: не підписуйте нічого, чого не розумієте! Якщо ви не розумієте трудового договору, попросіть, щоб хтось переклав або пояснив вам його.

Оплата прац

Основний принцип: ніякої роботи без оплати!

Важлива примітка: навіть без документів про працевлаштування й письмового трудового договору роботодавець зобов'язаний виплачувати вам заробітну плату! Не дозволяйте роботодавцю залякувати вас або змушувати працювати безоплатно. Ви маєте право на оплату своєї праці!

Інформація: термін «винагорода» – це формальний термін для позначення оплати праці роботодавцем. Ось чому у верхній частині вашої щомісячної зарплатної відомості часто написано «розрахунок винагороди». Часто замість «винагорода» використовуються терміни «заробітна плата» або «оклад». У цій брошурі йдеться про заробітну плату в загальних рисах.

Зарплата, як правило, перераховується на ваш рахунок. У вашому трудовому договорі зазвичай зазначено, коли це відбувається. За відсутності відповідних умов у договорі застосовується законодавча норма, згідно з якою заробітна плата має бути виплачена в перший робочий день наступного місяця. Окремо регулюється виплати законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати: Мінімальна 21 заробітна плата виплачується не пізніше останнього банківського дня наступного місяця.

Роботодавець повинен видавати вам зарплатну відомість щомісяця, якщо тільки ваша заробітна плата не змінилася з моменту останньої виплати. Ця відомість показує, скільки ви заробили і які суми були відраховані у вигляді податків і страхових внесків.

Основне правило: вам повинні платити за кожну годину роботи. Виняток становлять випадки, коли ви ще не працевлаштовані й домовилися з підприємством про безкоштовний випробувальний термін.

Порада: записуйте свій робочий час! Попросіть свого роботодавця надати вам зарплатні відомості, якщо ви їх не отримуєте! Своєчасно перевіряйте, чи отримали ви заробітну плату в повному обсязі!

Номінальна заробітна плата та чиста заробітна плата: у чому різниця?

У Німеччині розрізняють валову й чисту заробітну плату: Валова заробітна плата – це, як правило, заробітна плата, узгоджена в трудовому договорі. Вона зазначається в зарплатній відомості разом із чистою заробітною платою. Із загальної суми заробітної плати вираховуються різні внески:

 • податок на прибуток;
 • церковний податок (якщо ви належите до церкви, яка стягує цей податок);
 • внески на соціальне страхування: пенсійне й медичне страхування, страхування на випадок безробіття й потреби в догляді.

Чиста заробітна плата – це сума, яка виплачується на руки після вирахування всіх зборів і податків.

Мінімальна заробітна плата

Ви не повинні отримувати менше мінімальної заробітної плати!

З 01 жовтня 2022 року для всіх працівників у Німеччині встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі 12,00 євро брутто за годину.

Винятки стосуються осіб, які молодші 18 років і мають незавершену професійну освіту, стажерів й осіб, які тривалий час були безробітними, в перші 6 місяців після 22 відновлення роботи, а також певних видів стажування, наприклад для отримання початкової кваліфікації перед здобуттям професійної освіти.

Окрім встановленої законом мінімальної заробітної плати, в певних галузях існує обов'язкова мінімальна зарплата, встановлена на основі колективних трудових договорів, яка має перевагу над мінімальною заробітною платою, передбаченою законодавством. Галузева мінімальна заробітна плата вища за встановлену законом. До таких галузей належать, наприклад, будівництво, прибирання будівель, електромонтажні роботи й діяльність із догляду за хворими.

Порада: поцікавтеся у своїй профспілці, яка мінімальна заробітна плата існує у вашій галузі! Інформацію про актуальний розмір мінімальної галузевої заробітної плати можна знайти на вебсайті Фонду Ганса Беклера за посиланням:

https://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestloehne.pdf

Увага: часто роботодавець пропонує оплату праці залежно від завдань, які ви повинні виконати. Це не завжди дозволено.

Попросіть профспілку або консультаційний центр перевірити ваш трудовий договір! Ваша заробітна плата не повинна бути нижчою за чинний на даний момент розмір мінімальної заробітної плати!

Приклад: якщо ви прибираєте номери в готелі, роботодавець часто визначає, скільки саме номерів ви повинні прибрати за годину. Роботодавець не має права виплачувати вам заробітну плату, нижчу мінімальної. Завжди записуйте кількість відпрацьованих годин і зберігайте докази! Роботодавець повинен виплатити вам принаймні мінімальну заробітну плату за кожну відпрацьовану годину, незалежно від того, скільки номерів ви прибрали.

Соціальні виплати

З моменту реєстрації й подачі заяви на отримання посвідки на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування біженці отримують так звану громадянську допомогу (Bürgergeld) відповідно до Книги II Соціального кодексу Німеччини (SGB II).

Bürgergeld – це державна соціальна допомога, яка виплачується особам, які мають постійне місце проживання в Німеччині, є працездатними й потребують допомоги.

 • Особа є працездатною, якщо вона здатна працювати щонайменше 3 години на день.
 • Особа потребує допомоги, якщо вона не може або не може в достатній мірі забезпечити своє існування за рахунок власних доходів або майна.

Bürgergeld можуть отримувати навіть ті, хто працює, якщо їхнього доходу не вистачає для покриття витрат на проживання. Це може статися, якщо ви працюєте на так званій мініроботі (див. п. 4.2.) й, відповідно, отримуєте дохід не більше 520,00 євро.

Допомога Bürgergeld призначається центрами зайнятості. Особи, яким виповнилося 65 років і більше, отримують соціальні виплати від управління соціального забезпечення відповідно до Книги XII Соціального кодексу Німеччини (SGB XII).

З січня 2023 року розмір допомоги Bürgergeld становитиме 502 євро на місяць для самотніх дорослих.

Завантажити повну версію брошури німецькою, російською та українською мовами

Біженці з України й права працівників (PDF, 531 kB)

Що потрібно знати для успішної роботи в Німеччині

Брошура (німецькою мовою): "Ukrainische Geflüchtete und Arbeitnehmerrechte" (PDF, 410 kB)

Брошура (російською мовою): "Беженцы из Украины и права трудящихся" (PDF, 520 kB)


Nach oben

Beratungsangebote für Geflüchtete

DGB-Be­ra­tungs­netz­werk Faire Mo­bi­li­tät
Das Beratungsnetzwerk Faire Mobilität unterstützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten dabei, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen.
weiterlesen …

Projekt Faire Integration

Faire Integration ist ein bundesweites Beratungsangebot zu sozial- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen für Geflüchtete und Drittstaatsangehörige im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ). Der DGB-Bundesvorstand unterstützt das Beratungsangebot über das Projekt Support Faire Integration durchgeführt vom DGB-Bildungswerk BUND. Beratungsstellen und arbeitsrechtliche Informationen auf Deutsch, Englisch und Arabisch:

www.faire-integration.de

Basics zu Gewerkschaften

Was ist ei­ne Ge­werk­schaft?
IGM-Mitglieder bei DGB-Demo
DGB/Hans-Christian Plambeck

Was ist ein Ta­rif­ver­trag?
Demonstration: eine Gewerkschafterin hält das Logo der NGG in der Hand, in der Hintergrund rote IG-Metall-Fahnen
DGB/Hans-Christian Plambeck